Bouwrecht & bestuursrecht


Wij kunnen u adviseren op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, planschade, exploitatievergunningen, bouwvergunningen  en bouw- en woontechnische regelgeving. Ook ondersteunen onze specialisten u graag bij bijvoorbeeld een geschil over de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit een aannemingsovereenkomst.